Książka jest tak duża, że nie mieściła mi się na moim stoliku do fotografowania… 😉 (stąd ucięte rogi)

Category :